Contacte

Podeu contactar amb nosaltres per diferents vies:

TELÈFON:    936 613 866    /      658 385 758   CORREU:        a8034412@xtec.cat    

Atenció a les famílies:

  • Podeu posar-vos en contacte amb el tutor/a del vostre fill/a a través del correu electrònic del grup classe o a través de l’agenda (en el cas de primària).
  • Si necessiteu parlar amb l’Equip directiu, podeu posar-vos en contacte amb ells a través del correu electrònic de l’escola o trucant per telèfon.

Horaris d’atenció:

DIRECCIÓ DILLUNS

9.00 – 10.00

DIMECRES

9.00 – 10.00

DIVENDRES

9.00 – 10.00

SECRETARIA DILLUNS

15.00 – 16.30

DIJOUS

15.00 – 16.30

DIVENDRES

15.00 – 16.30