Projectes d’escola

La nostra programació, fruit del treball en equip de tot el professorat, es basa en les diferències individuals i els diferents nivells de maduració, per tal d’afavorir l’evolució de tots els alumnes amb una atenció personalitzada (atenció  a la diversitat) on cadascú pugui assolir  un desenvolupament òptim.

L’activitat educativa s’organitza a partir d’estratègies com: l’experimentació, el descobriment, la formació d’hàbits, les tècniques d’estudi, el coneixement del medi, el treball en equip etc.

Es realitzen activitats fora de l’àmbit escolar en contacte amb la natura i l’entorn social (Excursions, visites culturals, museus, teatre, població…).

De P3 a sisè els alumnes desenvolupen diferents projectes d’aula al llarg del curs.

El treball per projectes és una metodologia que ajuda als nens i les nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a buscar respostes a les preguntes que es fan. Els dóna la oportunitat de triar què volen treballar, que els interessa i això fa que tot el que aprenen tingui un significat per a ells, aconseguint que la motivació sigui molt gran en cada aprenentatge.

Els infants troben els projectes com un repte, perquè ells formen part de manera activa durant tot el procés de planificació i de construcció.