Consell escolar

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR CURS 2018-19

Director: Ramon Fradera Gajo

Cap d’estudis: Aïda Ferreté Pastor

Secretari: Abraham Barroso Rodríguez

Representant de l’Ajuntament: César Thovar Pérez

Representant del professorat: Mercedes Pérez García

Representant del professorat: Mª Àngels Marín Guerrero

Representant del professorat: Leonor Rey García

Representant del professorat: Rosa Ros Solé

Representant de pares i mares: Eva Linares Sánchez

Representant de pares i mares: Elisabet Cañadillas Regadera

Representant de pares i mares: Marta Mesa Alonso

Representant de l’AMPA : Encarnación Cazalla Cid

Representant del PAS: Francisco Javier Aguilera Mendiola