Consell escolar

COMPOSICIÓ CONSELL ESCOLAR CURS 2016-17

Director: Ramon Fradera Gajo

Cap d’estudis: Aïda Ferreté Pastor

Secretaria: Abraham Barroso Rodríguez

Representant de l’Ajuntament: Ció Lerma Ballo

Representant del professorat: Mercedes Pérez García

Representant del professorat: Maria jesús Nevado Pedreira

Representant del professorat: Leonor Rey Garcia

Representant del professorat: Esther Gil Gil

Representant de pares i mares : Eva Linares Sánchez

Representant de pares i mares :Elisabet Cañadillas Regadera

Representant de l’AMPA : Encarnación Cazalla Cid

Representant del PAS: Francisco Javier Aguilera Mendiola