Tallers

S’han planificat diferents tallers a partir de les edats dels infants:

*P3 i P4 :Tres dies a la setmana. Cada taller està conduït per una mestra diferent.

– Plàstica

– Música

– Ciències

– Expressió i treball del cos

– Sensacions