LA VIDA A L’ESCOLA

Us convidem a fer una passejada per la nostra escola. Conèixer les diferents propostes metodològiques i el funcionament del dia a dia.

Els diferents punts d’aquesta “Vida a l’escola” es repeteixen a tots els agrupaments, és a dir, mantenim una mateixa manera de fer en diferents moments, tant amb els infants més petits com amb els grans de l’escola.