Propostes de comunicació

Treball interdisciplinar dels continguts a 2n-3r (llengua, matemàtiques, ciències, arts plàstiques…) que es porta a terme durant tres sessions a la setmana. A cada grup hi ha 16 alumnes dels diferents ambients del cicle agrupats en 6 grups diferents. Les mestres proposen un centre d’interès al voltant del qual es treballa.  Una de les sessions es fa en llengua anglesa i tenen una durada d’una hora i quart.