DESCOBRIM EL GEL

Us compartim una activitats dissenyada per una de les estudiants en pràctiques de magisteri que tenim a l’escola. La unitat didàctica va ser l’aigua i després de fer experimentació, barreges, bombolles… Vam descobrir el gel.