On som

Escola Bora Gran
Plaça de l’Ajuntament, 6
17852 Serinyà
Tel. 972 59 30 60 / 972 59 33 80
b7003801@xtec.cat