Calendari i horaris

Calendari 2021-2022. Les classes comencen el dilluns 13 de setembre de 2021 i s’acabaran el dimecres 22 de juny de 2022.

HORARI DE L’ALUMNAT
* Del 13 de setembre al 22 de juny l’horari serà de 9 a 12.30 h pel matí i a la tarda de 15 a 16.30 h.
L’horari del matí s’ampliarà fins a les 13.15 h els dilluns i/o els dimecres pels alumnes de Primària que facin SEP (suport escolar personalitzat). S’informarà a les famílies dels alumnes que hagin de rebre aquest suport, que serà decisió de l’equip docent del centre.
* El dia 22 de desembre de 2021 i del 6 al 22 de juny de 2022 l’horari serà intensiu de 9 a 13 h. Aquests dies hi haurà servei de menjador fins a les 15 h.

HORARI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Equip directiu: Dimarts de 9 a 11 h i de 15 a 16.30 h. Divendres de 15 a 16.30 h.
Secretaria i administració: Dimarts i dijous de 9 a 16 h.
Mestres: Concretar dia i hora amb la tutora