Activitats extraescolars

  • Activitats extraescolars:

A l’escola es faran activitats extraescolars de 16:30h a 18:00h organitzades per l’A.M.P.A. que començaran a principis del mes d’octubre.

Aquestes poden ser:

  • Anglès
  • Karate
  • Dibuix
  • Drons

I potser algunes altres, en funció de les que l’Associació de Pares i Mares consideri que es poden organitzar.