Aula d’especial?

EDUCACIÓ ESPECIAL, UNA CLASSE COM QUALSEVOL ALTRA
Tots tenim capacitats i mancances. Qualsevol alumne/a pot requerir el suport de l’aula d’educació especial, ja sigui amb caràcter temporal o permanent.

Per estar informat sobre…

La dislèxia
http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/alumnes/tap

El trastorn per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat
http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/alumnes/trastorns/tdah

La conducta problemàtica
http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/alumnes/trastorns/conducta

Les altes capacitats
http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/alumnes/altescapacitats

Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/alumnes/tdes/tea