Quina finalitat té una AFA i com pots participar?

Quina finalitat té una AFA?

 • Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola
 • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola
 • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola
 • Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat, com ara el menjador escolar, l’acollida matinal, i l’adquisició i distribució de llibres de text
 • Representar les famílies al Consell Escolar del centre i les institucions educatives
 •  Orientar les famílies sobre els seus drets i deures
 •  Fer propostes per a la formació de mares i pares

De quines maneres hi pots participar?

 • Puntualment, donant suport a alguna activitat per a la qual es necessitin mares/pares voluntaris
 • De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d’informar les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en l’educació dels ­ lls i ­ lles
 •  Fer-te’n soci/a i ser responsable d’alguna de les activitats de l’AFA
Share

Quines activitats pot organitzar una AFA?

 • Classes de reforç escolar
 • Activitats extraescolars (esportives, culturals, digitals, idiomes…)
 • Activitats de formació per a les mares i pares › Organització de festes tradicionals o escolars (carnestoltes, festa de ­ de curs, Sant Jordi…)
 • Col·laborar en la gestió del menjador escolar, l’acollida matinal, l’adquisició i distribució de llibres de text
 • Col·laborar amb l’escola en activitats com ara excursions, sortides al teatre, colònies…

 

Share