Carta de compromís (Novetat)

La implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills i filles és un element imprescindible per assolir l’èxit educatiu i contribuir a la millor integració escolar i social de l’alumne o alumna. En aquest sentit, la carta de compromís educatiu ha de ser una eina que faciliti la cooperació entre les accions educatives de les famílies i l’acció educativa del centre educatiu.

La carta de compromís educatiu formalitza la coresponsabilitat entre el centre educatiu i les famílies per dur a terme una acció coherent i coordinada en el desenvolupament personal, acadèmic i social de cada infant i jove. La carta de compromís educatiu és l’instrument que estableix el marc de comunicació en què són possibles les aliances i les complicitats entre la família i el centre.

Descarrega’t la CARTA DE COMPROMÍS de la nostra escola

 

Share