Salut

 PARÀSITS (POLLS)

piojos02

Us informem de la importància de combatre junts, famílies i escola el problema dels paràsits.

Si els detecteu, caldria:

1. Rentar el cabell del nen/a amb un xampú especial antiparàsits, dos o tres cops per setmana.

2. Raspallar el cabell cada dia  amb molta incidència,  amb una pinta específica  (té les pues molt juntes, llargues, es ven a les farmàcies).

Incidir molt especialment en les zones del clatell i darrera orelles.

Moltes gràcies!

 

COVID-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No podeu portar el vostre fill o filla a l’escola si:

 • Té algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:
  • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
  • Tos
  • Dificultat per a respirar
  • Mal de coll*
  • Refredat nasal*
  • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
  • Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.

 • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
 • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
 • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
 • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.

En el cas dels alumnes amb malalties crònica d’elevada complexitat que puguin augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, com ara malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport respiratori o malalties cardíaques greus, la família o tutor/a i l’equip pediàtric hauran de valorar les implicacions a l’hora de reprendre l’educació presencial. En cas que no sigui possible, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.

L’ús de la mascareta

L’ús de la mascareta no serà obligatori en el cas dels alumnes d’Educació infantil (de 0 a 6 anys).De 1r a 6è de primària (de 6 a 12 anys) i durant les primeres dues setmanes de curs l’ús de mascareta serà obligatori, tanbé quan s’estigui amb el grup de convivència dins de l’aula. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia.

Més informació a https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/informacio-per-a-families/

 

MEDICAMENTS

El centre no administrarà cap mena de medicament sense l’autorització corresponent:

Autorització per als alumnes  ADMINISTRACIO_MEDICAMENTS (descarregueu)

 

AL·LÈRGIES

03ff7a_08b439a65fe24d01bbedfa91a2443e08

Manual sobre les al·lèrgies i protocol d’actuació

http://pacientes.seicap.es/es/alergias_20306

Formulari alumne amb al·lèrgia  Protocolo_Anafilaxia_castellano_ALK1   (Lliurar a l’escola)

Formulari alumne amb al·lèrgia severa F1B_wseicapplananafilaxiadic2012  (Lliurar a l’escola)

Share