Xarxes Territorials de Transformació Educativa

El Departament d’Educació impulsa iniciatives de col·laboració, de coresponsabilització i de treball conjunt entre els diferents agents i actors educatius amb l’horitzó comú de canvi educatiu que parteix d’una concepció inclusiva i orientadora de l’educació i que ha de comportar una transformació global del sistema educatiu. Aquest procés planificat es fonamenta en un aprenentatge centrat en l’alumne que implica canvis significatius en els projectes educatius dels centres que afecten les pràctiques i metodologies docents, l’organització i el funcionament dels centres.

Després de formar part de la XARXA DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA, el curs 20-21 passem a ser CENTRE AMB FACILITADOR. Tindrem un acompanyament personalitzat per tirar endavant el nostre projecte.

Pàgina oficial del programa

Escrit de centre:

REFLEXIÓ SOBRE L’AVALUACIÓ EN TEMPS DE CONFINAMENT