CELEBRACIÓ 10è ANIVERSARI DEL CENTRE

Ara fa 10 anys, l’escola Puig de les Cadiretes acollia les famílies i els alumnes de la comunitat educativa del Col·legi Ntra. Sra. del Carme, en unes instal·lacions escolars d’excel·lent disseny i construcció. Aquest acolliment suposava tot un repte per a l’equip docent inicial de l’escola. Calia aplegar-nos entorn d’un compromís comú, construir una identitat pròpia com a escola de nova creació, fonamentar un Projecte educatiu de centre que recollís unes finalitats educatives per donar un perfil als nostres alumnes. La tasca de tots els docents del centre al llarg d’un decenni, ha impulsat l’escola a la transformació educativa en tots els àmbits curriculars, molt especialment en el digital, en motiu de formar part del Projecte Llagostera 3.0.

 

El recorregut pel camí de la millora contínua, és el resultat de la implicació enorme de tots els sectors de la nostra comunitat: famílies col·laboradores i considerades amb la pràctica educativa del centre; alumnes immersos activament en el seu procés d’aprenentatge; mestres que basen la seva professionalitat en la vocació per la docència i la transferència de la formació permanent a la didàctica d’aula. Una implicació de la comunitat educativa que compta amb l’aixopluc de les Institucions: Ajuntament de Llagostera i Serveis Territorials d’Educació, proveïdores d’assessorament i acompanyament en la gestió del centre i de recursos per al seu funcionament òptim. Un suport constant de les Administracions Local i Educativa que la nostra comunitat escolar agraeix infinitament.

 

Després d’un decenni de servei educatiu, famílies, alumnes i equip docent projectem una mirada al passat per agrair enormement a les juntes de l’AFA, la gestió dels serveis que permeten als progenitors conciliar l’activitat professional i la cura dels fills; als membres dels òrgans de participació del centre, les seves aportacions orientades a la millora del funcionament de l’escola i als mestres que han format part del claustre al llarg d’aquest període, la seva contribució altament valuosa per esdevenir en l’actualitat un centre educatiu consolidat.

El compromís de l’equip docent conjuntament amb les famílies i els alumnes  per assolir en el present la missió de l’escola, garanteix el futur d’aquest centre d’aprenentatge, amb un horitzó orientat a la innovació i, a la millora de l’acció educativa adequada als requisits de la nostra societat digital i del coneixement. 

 

 

 

La direcció del centre

Llagostera, 2 de desembre de 2019.