1.5 Pla TAC

Pla TAC del centre

 

 

Proposta d’un lloc de treball docent específic i estructural: Competència digital docent (TIC)