Característiques del centre

CENTRE:

 • Escolaritza  370 alumnes (inicialment) curs 2018-2019.
 • Informació sobre el calendari escolar, accedir a l’espai web del centre: http://agora.xtec.cat/escola-puigdelescadiretes/

SERVEIS:

 • Departament d’Educació:
  • Auxiliar administrativa: 17,5 h setmanals

Horari d’atenció a les famílies: dimecres i divendres de 09:00h a 13:00h.

  • Auxiliar d’educació especial: 10 h setmanals
  • Tècnica de l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)

Horari: dijous de 09:00 h a 14:00 h

 • Tècnica del Centre de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA)
 • Tècnica del Centre de recursos de suport en l’adequació de la tasca docent a les necessitats especials de l’alumnat amb trastorns generalitzats del desenvolupament i trastorns de conducta (CRETDIC) 
 • Consell Comarcal del Gironès:
  • Educadora social

Seguiment mensual alumnes en situació de risc educatiu

  • Pla català esport a l’escola
 • Diputació de Girona:
 • Programa de sortides guiades per al coneixement de l’entorn natural i cultural
 • Programa “Neda a l’escola”
 • Programa “La sardana a l’escola”
 • Programa d’assessorament a biblioteques escolars
 • Ajuntament de Llagostera:
  • Servei de consergeria
  • Servei de psicopedagogia (P5, 1r i 2n nivell)
  • Servei d’horticultura pels alumnes de cicle inicial
  • Taller d’estudi assistit (TEA) per als alumnes de cicle mitjà i cicle superior, en horari de 17:00 h a 18:00 h
  • Cessió de recursos digitals per al desenvolupament del Pla de programació, robòtica i aprenentatge mòbil
  • Programa de sortides per al coneixement de l’entorn natural i cultural de Llagostera.
 • Associació de Famílies d’Alumnes
 • Gestió de serveis per a les famílies del centre: menjador escolar, acollida matinal, activitats extraescolars, servei del Banc de llibres, servei de venda de material escolar, bates i xandalls
 • Organització de Jornades de convivència: Festa de Nadal, Jornada de portes obertes, Diada del pedal, Festa de final de curs.

Per a més informació, accedir al bloc de l’AFA: https://afapdlc.wordpress.com/

 

– Sol·licitar citació prèvia amb el tutor/a sempre que convingui, a fi d’evitar interrupcions en la dinàmica de l’aula.

– Utilitzar la comunicació escrita a través de la carpeta viatgera (Educació Infantil) o l’agenda escolar (Educació Primària).

 • Entrevistes famílies:

– Entrevista familiar ordinària (mes gener).

– Entrevista de seguiment (a qualsevol hora convinguda, sempre que sigui necessari).

 • Informes d’avaluació

– Informes d’Avaluació INF: 1r informe (mes de gener) i 2n informe (mes de juny) lliurat en mà a les famílies (última setmana mes de juny) .

– Informes d’Avaluació PRI: informe 1r trimestre, 2n trimestre, 3r trimestre i de final de curs (els dos últims es lliuren en mà a les famílies (última setmana mes de juny).

 • Justificació absències

– Per escrit a través de la carpeta viatgera o de l’agenda escolar, quan l’alumne/a s’incorpora de nou al centre, adjuntant un certificat mèdic en cas d’absència per malaltia, sempre que sigui possible.

 

 • Reunions

– Reunions informatives famílies P3 (mes de març i mes de juny)

– Jornada d’acollida famílies P-3 i 1r nivell (1a setmana setembre)

– Reunions tutories inici de curs (mes de setembre/octubre).

– Assemblea general AFA (mes d’octubre)

 • Òrgans de participació de les famílies

– Mesa de participació: representants d’aula educació infantil i primària.

– Consell escolar del centre (CE): representants sector pares i mares.

– Associació de famílies d’alumnes (AFA): representants a la Junta de l’entitat.

– Consell escolar municipal (CEM): representant sector pares i mares.

 • Jornades de convivència de tots els sectors de la comunitat educativa:
 • Celebració de Nadal, Jornada de Portes Obertes, Diada de Sant Jordi, Diada del Pedal, Festa de Final de curs, Festa de final d’etapa educativa: P5 i 6è nivell.

 

 • Educació Infantil:
 • Entrades a les 09:00 h i a les 15:00 h per la porta d’accés al pati d’educació infantil.
 • Sortides a les 12:55 h i a les 16:55 h per la porta d’accés al pati d’educació infantil.
 • Educació Primària:
 • Entrades a les 08:55 h i a les 14:55 h per la porta principal del centre.
 • Sortides a les 13:00 h i a les 17:00 h:
 • 1r nivell: per la porta d’accés al despatx AFA
 • Resta de nivells per la porta principal del centre