SERVEI DE SUPORT EMOCIONAL I ACOMPANYAMENT PSICOPEDAGÒGIC

Benvolgudes famílies,

Els centres educatius d’educació infantil i primària del municipi disposen de diversos  serveis per atendre l’alumnat i les seves famílies, un d’ells el servei de suport emocional i acompanyament psicopedagògic. Aquest servei psicopedagògic  atén alumnat amb dificultats de gestió emocional i/o d’aprenentatge, derivats des de les tutories. La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Llagostera coneixedora de la rellevància del servei, subvenciona el seu cost i en delega la gestió a l’AMPA de l’escola Lacustària i a l’AFA de l’escola Puig de les Cadiretes.

Amb motiu de la crisi de la salut pública, aquest servei es va interrompre durant el mes d’abril. Tanmateix, ens complau informar-vos que el servei de suport emocional i acompanyament psicopedagògic s’activa de nou a partir del mes de maig amb les actuacions següents:

  1. Atenció a l’alumnat derivat des de les tutories
  2. Atenció familiar mitjançant sol·licitud prèvia
  3. Publicació d’estratègies per a la gestió emocional familiar als espais web dels centres

A partir de dilluns dia 11 de maig, les famílies que requereixin d’aquest servei podran sol·licitar-lo a la seva responsable, l’Elena Eusebio, a través del correu electrònic següent:

Aquesta modalitat extensa del servei de suport emocional i acompanyament psicopedagògic es mantindrà vigent fins a l’adequació de les comunitats educatives a la nova normalitat.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Salutacions cordials

Les direccions dels centres d’educació infantil i primària