INAUGURACIÓ AULA DIGITAL MICROSOFT

Dimecres, 3 d’octubre de 2018, és una data rellevant pel centre, en motiu de la inauguració de l’Aula digital Microsoft a càrrec de la Directora General d’Educació infantil i primària, la inspectora d’Educació del centre, l’Alcalde de Llagostera i els regidors d’Educació i d’Hisenda, els representants de Microsoft Educación, els representants de SEMIC, els representants de l’Àrea TAC i l’Àrea TIC del Departament d’Ensenyament i els representants de l’Àrea TIC dels Serveis Territorials.

L’aula digital és el resultat altament satisfactori de la col·laboració de les Institucions i l’empresa privada en la transformació digital de l’escola Puig de les Cadiretes.

La creació de l’aula digital té per objetiu experimentar les aplicacions Microsoft en la pràctica educativa de l’educació primària. Impulsar-la ha requerit la formació dels mestres del centre i la dotació de dispositius digitals: 30 portablets i un panell interactiu. El patrocinador d’aquestes actuaciones és Microsoft Educación, en col·laboració amb l’Àrea TAC del Departament d’Ensenyament, i la intervenció de SEMIC.

En el transcurs de la breu història del centre, l’equip docent amb el suport de la comunitat educativa ha mostrat la voluntat i l’esforç necessari per incorporar de forma gradual la Tecnologia al procés d’ensenyament / aprenentatge, per adequar-nos als requeriments de l’educació d’una societat digital.

Per acomplir amb el repte de transformar digitalment del centre en l’àmbit educatiu, hem comptat amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament i Ajuntament de Llagostera i amb les empreses privades, com és el cas de Microsoft Educación.

En els inicis de l’escola, l’adquisició de les competències bàsiques en l’àmbit digital estava orientada a la vessant de les tecnologies de la informació i la comunicació. A partir del curs 2016-2017, l’actual cap d’estudis dissenya un projecte per a  complementar el treball anterior, tot orientant-lo a la vessant de les tecnologies de l’aprenentatge i del coneixement. Aquest projecte consta de tres eixos: la programació, la robòtica i l’aprenentatge mòbil.

A fi de disposar dels recursos digitals necessaris per implantar-lo, el centre participa en els pressupostos municipals de l’any 2017 i amb l’impuls del regidor d’Hisenda, el projecte inicial acaba formant part del projecte “Llagostera 3.0” que té per objectiu posar la Tecnologia a l’abast de tots els ciutadans. Un projecte fonamentat en dos pilars: la cessió de dispositius digitals als centres educatius del municipi i la formació dels docents i l’altre pilar, la creació del Centre de recursos tecnològics al servei de les famílies del municipi.

El curs 2017-2018, la transformació digital del centre adquireix un gran dinamisme amb la implantació del projecte “Programació, robòtica i aprenentatge mòbil” a tots els nivells d’educació infantil i primària. A continuació, el centre s’incorpora al programa “Tecnologies digitals per a l’aprenentatge” que potencia la creació del Pla TAC amb assessorament dels formadors de l’Àrea TAC del Departament. Tot seguit, el projecte “Programació, robòtica i aprenentatge mòbil” obté el guardó escoles innovadores en l’aplicació de les tecnologies “Mobile Learning Awards”, en el marc del “Changing Education Together” i per últim, en reconeixement a la nostra trajectòria en la transformació digital del centre, rebem l’assignació del Aula digital de part de l’Àrea TAC amb el patrocini de Microsoft Educación.

La inauguració de l’aula digital ens permet mostrar l’agraïment enorme de la comunitat educativa del centre envers les Institucions i l’empresa privada:

  1. Moltes gràcies a Microsoft Educación, a l’Àrea TAC del Departament d’Ensenyament i a SEMIC per la creació de l’aula digital.
  2. Moltes gràcies a l’Ajuntament de Llagostera per donar-nos l’oportunitat de formar part del projecte “Llagostera 3.0”.
  3. Moltes gràcies a la nostra Inspectora d’Educació pel seu guiatge constant i per estar al nostre costat en tot moment.
  4. Moltes gràcies a l’Àrea TIC dels Serveis Territorials
  5. Moltes gràcies a l’equip de mestres de l’escola per la seva contribució tan important en la transformació digital del centre.