Activitats extraescolars

L’oferta d’activitats es caracteritza per ser variada. Abarca totes les edats, és assequible econòmicament i s’adapta a totes les necessitats dels usuaris.

  • Tots els alumnes de l’escola reben la informació de l’oferta d’activitats extraescolars, obrint-se un període de promoció i inscripcions. Durant el curs i al finalitzar-lo es realitzen jornades de portes obertes als pares i mares per tal de poder veure el seu funcionament.
  • Seguiment d’un coordinador d’extraescolars per supervisar tots els aspectes que a diari es deriven de la realització d’activitats (assistència de monitors, inici i finalització d’activitats, recollida dels nens/es, dies de pluja, utilització d’espais, etc.).
  • La revisió, avaluació del projecte i preparació del següent curs es fa conjuntament entre l’Equip Directiu del centre, l’AMPA i l’empresa que organitza i gestiona les activitats, tenint en compte les valoracions dels usuaris, als que s’intenta fer participar mitjançant les aportacions que es puguin fer al llarg del curs i les reunions i/o enquestes.

Més informació a l’espai web de Paidos

logo_n