AFA

Podeu veure més a l’espai web de l’associació:

Qui som?

L’AFA som TOTS els PARES i MARES dels alumnes de l’escola.

Què fem?

 • Vetllem per l’adequat funcionament de l’escola.
 • Organitzem activitats fora de l’horari escolar (idiomes, piscina, esports), gestionem les activitats extraescolars i donem servei com el cangur al matí i l’esplai a la tarda.
 • Ajudem en l’adquisició de recursos.
 • Col·laborem amb l’escola en activitats complementàries (Reis, Sant Jordi, Fi de Curs).
 • Participem en els òrgans municipals relacionats amb l’ensenyament.

Com ens organitzem ?

 • Reunions mensuals de Junta obertes a tothom (1r. dilluns lectiu de cada mes a les 21:00 hores).
 • Treball en comissions (menjador, extraescolars, llibres socialitzats, …)
 • Delegats de classe
 • Full informatiu
 • Llista de distribució (email)

Objectius

1. Fomentar la participació de mares i pares en les activitats de l’AMPA:

 • Nomenar delegats (mínim dos per classe)
 • Fomentar la participació en les diferents comissions
 • Continuar elaborant el full informatiu de l’AMPA
 • Gestionar l’escola de pares i mares del centre.
 • Participar en el Consell Escolar del centre.

2. Colaborar en la gestió del menjador juntament amb el Consell Escolar del centre. Vetllar pel bon funcionament d’aquest servei tant a nivell dietètic com pedagògic.

3. Realitzar el seguiment del funcionament de les activitats extraescolars i els casals de nadal, escoles obertes al març, setmana santa i estiu.

4. Impulsar les activitats extraescolars:

 • Consolidar les activitats que ja estant funcionant.
 • Incrementar l’oferta segons els interessos de pares i mares.

5. Continuar desenvolupant el projecte de socialització de llibres en coordinació amb tot l’equip docent del centre.