L’escola

CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE

L’escola va ser inaugurada el 13 de juny de 2003 però compta amb més de trenta anys d’història educativa i de servei dedicat a la comunitat. Està situada a la zona denominada l’Eixample Sud.

L’escola orienta la seva activitat en el marc d’una educació basada en la respati-infantilponsabilitat, la participació i el desenvolupament harmònic de totes les capacitats dels alumnes. Per aquest motiu, el nostre Projecte Educatiu desenvolupa com a trets més importants:

.El respecte pel pluralisme ideològic i els valors democràtics.

. L’educació com a procés integral i formatiu que abasta totes les dimensions de l’alumne (intel·lectuals, motrius, creatives, de relació, artístiques, d’autoestima, d’equilibri i d’autonomia personal).

.L’educació per a la diversitat

.L’educació pel medi ambient

Des del centre es fomenta una estreta relació família-escola col·laborant en l’organització i realització de projectes comuns (biblioteca, hort ecològic, festes escolars, Escola de Pares i Mares…) i mitjançant butlletins informatius mensuals.

Projectes que es desenvolupen:

El Pi Lector (biblioteca escolar); English Kids (anglès a Educació Infantil); Science English Project (desenvolupament de l’àrea de Naturals en anglès); Projecte de socialització de llibres de text; psicomotritat a EI; aula de ciències i noves tecnologies amb dotacions informàtiques a les aules; Escola membre de la xarxa d’Escoles Promotores de Salut.

SESSIÓ INFORMATIVA I VISITA AL CENTRE

Es fa una jornada de portes obertes abans de la preinscripció. Abans de l’inici de curs es convoca a les famílies que s’incorporen al centre a una reunió informativa i de benvinguda. L’horari del centre és de les 8:45h. a les 16:45h. Les visites cal concertar-les prèviament.

Centre adscrit a:

INS J.Pla i Farreras

INS Leonardo da Vinci

 

ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

Horari escolar

  • de 8:45h. a 12:15h.
  • de 15:00h. a 16:30h.

Horari de Secretaria del centre

  • Matins de 8:45h. a 13:00h.
  • Tardes de 15:00h. a 16:15h.

Horari d’acollida matinal

  • de 8 a 8:45h.

Horari menjador

  • de 12,15h. a 15,00h.

Horari d’activitats extraescolars

  • de 16,30h. a 18h. (Diferents franges horàries. Berenar, activitats i esplai).