Acollida

  • L’horari lectiu és de 8:45h a 12:15h i de 15:00h a 16:30h.
  • Paidos ofereix acollida matinal des de les 7:45h fins les 8:45h.
  • L’esplai i les extraescolars es fan des de les 16:30h fins a les 18:00h.

Més informació a l’esplai de la web de Paidos: https://www.paidos.cat/