Història

 

L’Escola Municipal de Música Pau Casals de Viladecavalls neix l’any 1994 fruit de la necessitat de tenir, al poble, un extraescolar musical per a tots els nens i nenes de l’escola de primària, abans unitària del centre del poble.

L’Ajuntament, amb l’Alcalde Fèlix Ferrer al capdavant, i el Regidor d’Ensenyament Sebastià Homs i la fundadora pròpiament dita de l’escola, Rebeca Rodríguez, van apostar ràpidament per cobrir aquesta necessitat i posar en marxa, al Centre Cívic del Casc antic, unes hores setmanals d’ensenyament musical basat en el joc, el ritme, la cançó i l’audició. El gener d’aquest any es comença a fer flauta dolça i instruments de percussió, sobretot Orff amb els alumnes matriculats, i ja es veuen les ganes de començar a ampliar l’oferta amb classes individuals d’instrument. En total comptem amb 12 alumnes d’edats compreses entre els 5 i els 8 anys.

És durant aquest any que es comencen a fer audicions instrumentals i presentacions d’instruments perquè els alumnes triïn un instrument el curs següent. El curs 95-96 es triplica el nombre d’alumnes i es fan 2 grups de llenguatge musical, segons edats i coneixements, i 3 especialitats instrumentals: piano, flauta travessera i clarinet. També aquell mateix any es veu la necessitat de crear un Equip Directiu per posar ordre i desenvolupar un Projecte Educatiu seriós, ambiciós i innovador amb un “Pla d’actuació per a la creació d’una Escola de Música a Viladecavalls”. Aquest pla incloïa l’edificació d’una nova escola de música al Complex Educatiu que l’Ajuntament estava projectant a l’antiga Masia de Can Turu. El Pla fou redactat pel nou Equip Directiu format en un inici per la Blanca Montoliu i el Jordi Ollé, i aprovat per l’Alcalde Fèlix Ferrer i el Regidor Sebastià Homs.

Seguint el Pla d’Actuació, es van ampliant les especialitats instrumentals i els cursos de llenguatge musical, Cant Coral i Conjunts instrumentals. El curs 97-98 s’amplia amb guitarra, violí i acordió.
Des d’un bon inici, l’escola es va plantejar com a objectiu prioritari potenciar la música en grup convertint les diverses formacions en l’eix al voltant del qual giraria tota la oferta educativa, obrint l’escola a totes les necessitats educatives del infants, joves i adults i planificant un ambiciós projecte de projecció fora de les parets
de l’escola.

Paral·lelament a les classes impartides, per tant, l’Escola sempre ha apostat per les activitats fora d’horari, com han sigut concerts de professors, concerts d’alumnes per Nadal, Fi de curs i dates senyalades, Setmana de la Música, Audicions familiars i sobretot la participació en la vida festiva del poble. D’aquesta manera, l’Escola ha anat arribant a tot el poble i el nombre d’alumnes s’ha anat incrementant any rere any fins arribar als 224 alumnes matriculats aquest curs 2018-19.

L’Escola ha tingut un claustre entre 8 i 13 professors segons el curs i un equip directiu que ha sigut sempre el mediador entre l’ajuntament, el claustre i els pares dels alumnes.
L’oferta instrumental es va anar ampliant fins a tenir, avui en dia, 10 especialitats: piano, guitarra, violí,
violoncel, flauta travessera, clarinet, saxo, trompeta, trombó i percussió. Els alumnes poden començar a fer música a l’edat de 3 anys i estar a l’escola fins a edat adulta. Paral·lelament l’edificació del nou edifici, prop de la Biblioteca Pere Calders i de l’Escola de primària Rosella on s’hi puguin fer adequadament les classes de música i dotat d’un petit auditori per als concerts familiars que s’hi
fan durant el curs, va anar agafant forma i al 2006 s’inicia el procés de trasllat.

La nova escola, ubicada a la Plaça del Coronel Busquets, s’inaugura l’abril del 2007, amb molta il·lusió i
ganes de començar una nova etapa, i un projecte curricular més ampli i de més qualitat per a tothom.