Consell escolar

El consell escolar del centre està constituït pels nous representants sorgits del procés electoral realitzat el 2018, els membres són els següents:

  • Director/a: Jordi Ollé Padrós
  • Cap d’estudis: Blanca Montoliu Tarragona
  • Secretari/ària: Fàtima Miro Vega
  • Representant de l’Ajuntament: Jesús Porres Coto
  • Representant de l’alumnat: Alba Pasqual Cazorla i Rita Gasol Cos
  • Representant de l’AMPA: César Avellaneda López
  • Representant de pares i mares: Emili Miguel Fernández
  • Representant del PAS: Magdalena Núñez Nuevo
  • Representant del professorat: Borja Peirón Martín, Héctor Canós Avellaneda, Joel Masó Juanmiquel i Raimon Torio Baixarias.