Instruments

A l’escola oferim les següents especialitats instrumentals:

Clarinet

Flauta travessera

Guitarra

Percussió

Piano

Saxòfon

Trompeta

Violí

Violoncel