Programa MUS-E

yehudimenuhin

” Un projecte innovador per a la integració social, cultural i educativa a través de l’art”

 ” La música y las artes invitan a la participación y constituyen un antídoto contra los obstáculos a la armonía entre  los hombres. Hacer música no es solamente tocar o cantar, es también escuchar. Al aprender desde su más tierna infancia a escuchar al otro, los niños descubren lo que es la convivencia”

Yehudi Menuhin

El programa MUS-E va ser ideat pel ideat pel propi Yehudi Menuhin , en col·laboració amb Werner Schmitt, director de l’Escola del Conservatori de Berna. Es van basar en la idea de Zoltán Kodály ( 1882 – 1967 ) que considerava que la música havia de formar part de la vida quotidiana i ser accessible a tothom. Menuhin va ampliar aquest concepte dins del marc de la realitat multicultural, i va incorporar totes les disciplines artístiques.

Els començaments del MUS-E van ser a Suïssa el 1994. Des d’aleshores ha anat creixent i actualment està present a 443 escoles de 15 paísos d’Europa.

En el programa col·laboren actualment 892 artistes i hi participen a nivell europeu més de 45.000 nens/es.

La finalitat del programa MUS-E és fomentar les arts, especialment la música, el cant, el teatre, la dansa i les arts plàstiques dins l’àmbit escolar, per afavorir la integració social educativa i cultural dels nens i nenes, prevé la violència, el racisme i fomenta la tolerància i la unió entre diferents cultures, des del respecte a la diversitat.

El MUS-E fa èmfasi en la importància del diàleg i la interacció entre les diferents cultures, així com en el desenvolupament de la creativitat i la imaginació en la pràctica de les disciplines srtístiques com a base de l’educació.

Artistes en actiu amb una important formació i experiència pedagógica duen a terme aquesta feina, en forma de tallers ( teatre, dansa, música, arts plàstiques,…) als centres dins de l’horari lectiu. En aquests tallers s’intenta que els alumnes que hi participen canalitzin la creativitat, reforcin l’autoestima i disposin de recursos necessaris per aincorporar-se a la vida social i escolar amb ple dret, essent persones amb tot el cos, tot el coneixement i tot l’afecte.

El Programa MUS-E a Espanya 

Al febrer de 1996 mitjançant el Conveni entre el Ministerio de Educación y Ciencia i la Fundación Internacional Yehudi Menuhin s’inicia la col·laboració dins el territori de l’estat espanyol per a l’aprenentatge i la pràctica artísitica com a font d’equilibri i tolerància.

Al 1999 es va constituir a Espanya la Fundación Yehudi Menuhin España ( FYME ) . Des d’aquí s’obre una nova etapa per a l¡aplicació i el desenvolupament del programa MUS-E a Espanya. La FYME signa convenis de col·laboració amb les diferents Conselleries d’Educació de les CCAA i es posen en marxa els primers centres MUS-E a l’estat espanyol.

La nostra escola va entrar al programa MUS-E el curs 1999/2000 amb les disciplines de dansa, teatre, i uns anys més tard, en el cicle superior es va incorporar la disciplina de circ.

Actualment continuem amb aquestes tres disciplines en els tres cicles de la primària.