Projectes d’escola

PROJECTES I ACTIVITATS DESTACADES DEL CENTRE:

 • Projecte europeu d’educació artística “MUS-E”: dansa, circ i audiovisuals.
 • Coral amb col·laboració de l’Escola de Músics JPC.
 • Dansa popular catalana amb col·laboració de “País a l’escola
 • Teatre musical a càrrec de l’Escola de Músics JPC.
 • Projecte Escoles+Sostenibles.
 • Projecte d’innovació ILEC.
 • Natació a 1r i 6è de primària.
 • Sortides pedagògiques per ampliar i completar el treball escolar.
 • Tallers d’educació viària i digital amb la col·laboració de la guàrdia urbana i els mossos d’esquadra.
 • Apadrinaments entre etapes i intercicles.
 • Projecte 1, 2, 3 emoció!!!
 • Projecte Creixem SANS.
 • Integració de recursos digitals i informàtics en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • Pla de Consum de fruites i hortalisses a les escoles.
 • Els Escacs fan per tu! 
 • Ja nedo
 • Reutilització dels llibres de text.
 • BIBLIOLAB “Biblioteca: Educació, Comunitat i Tecnologia” (tallers de robòtica i programació).
 • Projecte interdisciplinari: “Contes d’arreu del món”
 • Revista escolar ENDAVANT!

ÀMBITS DE PARTICIPACIÓ I COL·LABORACIÓ:

 • Participació en projectes de districte i de ciutat (Dansa Ara, La Fàbrica de colors,  El meu cos, Mar de jocs, El joc perdut, Jocs Florals…).
 • Coordinació amb Instituts i escoles Bressol de la zona.
 • Col·laboració amb l’Institut Miquel Tarradell amb personal de pràctiques TEI i TIS.
 • Col·laboració amb l’Institut Milà i Fontanals en projectes de diversificació curricular.
 • Coordinació amb la Biblioteca Sant Pau-Santa Creu pel foment de la lectura. Projecte Biblioteca-Escola.
 • Coordinació amb entitats i organitzacions del barri que atenen l’alumnat fora de l’horari escolar i en períodes de vacances escolars.
 • Tallers de suport escolar: Club de Lectura, Programa ÈXIT i projecte LÈCXIT.
 • Taller d’escacs a 6è amb col·laboració de l’escola d’Escacs de Barcelona dins el Pla Català de l’Esport.
 • Projecte “Mamas que leen”.
 • Projecte Afluents per l’acompanyament a les famílies nouvingudes.
 • Projecte de col·laboració Escola-Fundació Quatre Vents.
 • Festes interculturals i projectes interdisciplinars amb col·laboració de les famílies.
 • Activitats extraescolars futbol i bàsquet amb l’Associació esportiva Ciutat Vella.
 • Col·laboració amb el projecte: El canvi climàtic..