Calendari del curs

Inici de curs

12 de setembre de 2017

Vacances

Del 23 de desembre de 2017 al 10 de gener de 2018  (ambdós inclosos)

Del 24 d´abril al 2 d’abril de 2018 (ambdós inclosos)

A partir del 23 de juny de 2018

Dies festius

12 d´octubre de 2017

1 de novembre de 2017

6 i 8 de desembre de 2018

1 de maig de 2018

Dia no lectiu

21 de desembre

Dies festius de lliure disposició

13 d’octubre de 2017

12 de febrer de 2018

30 d’abril de 2018

Jornada compactada

22 de desembre de 2017 i del 2 al 22 de juny de   2018 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12,30 h i de 15,00 a 16,30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 22 de desembre de 2017 i a partir del 5 de juny de 2018 es realitza horari compactat de 9 a 13h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.