MINDFULNESS: RELAXACIÓ I ATENCIÓ

A CI durant tot el curs es portaran a terme exercicis i tècniques de  Mindfulness o atenció plena. Les pràctiques de mindfulness a l’escola ajuden a millorar l’ atenció i concentració afavorint l’aprenentatge, permeten experimentar majors moments de calma i benestar en els infants i desenvolupen habilitats per afavorir les relacions personals. També és un recurs excel·lent per a infants amb dèficit d’atenció i hiperactivitat ja que els ajuda a controlar la impulsivitat.

Objectius

  • Potenciar la memòria i l’atenció.
  • Millorar la concentració i l’autocontrol.
  • Disminuir la impulsivitat i potenciar el benestar.
  • Desenvolupar les habilitats naturals de resolució de conflictes.
  • Millorar la capacitat de tranquil·litzar-se i controlar-se.