El nostre centre

L’escola Sant Jordi és un centre públic que depèn del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

L’escola acull una línia del segon cicle d’Educació Infantil i una línia d’Educació Primària.

La llengua catalana és la llengua vehicular d’aprenentatge i d’administració de l’activitat escolar. El procés de sistematització de la llengua castellana s’inicia al primer curs de Cicle Inicial de Primària. La llengua estrangera és l’anglès i s’ofereix des de P4.

La nostra escola és:

 Escola Plural, respectant totes les ideologies i creences

 Escola Activa, fomentant l’experimentació, l’estudi i l’observació per arribar a l’adquisició dels coneixements.

 Escola Oberta, integrada en la vida social i cultural del poble.

 Escola Verda, educant en la participació, desenvolupament sostenible i millora del nostre entorn

L’escola ajudarà al desenvolupament integral de la personalitat dels nens i nenes i facilitarà instruments de treball en les diferents àrees de coneixement així com l’adquisició d’uns bons hàbits de treball i d’estudi.