Material i sortides

 

 

QUOTA DE MATERIAL DEL CURS 2020- 2021

P3
P4 i P5 CICLE INICIAL CICLE MITJÀ I SUPERIOR
75€ 50€ 44€ 40€

S’ha descomptat la part proporcional de la quota de l’últim trimestre del curs anterior.