Línia pedagògica

EDUCACIÓ INFANTIL

P3 P4 P5
Dues sessions setmanals de psicomotricitat amb mig grup. Una sessió setmanal de psicomotricitat amb mig grup.

Una sessió setmanal d’informàtica amb mig grup.

Una sessió setmanal d’anglès amb mig grup.

Hora del conte. Hora del conte en català setmanalment i en anglès quinzenalment (mig grup).
Una sessió setmanal d’informàtica amb mig grup. També es comença a treballar amb els beebots.
Descoberta de l’entorn: es treballarà a partir de projectes i entorn alguns centres d’interès. Cada setmana hi ha una sessió d’experimentació.
Música: una sessió setmanal.
Racons de joc simbòlic: els alumnes aniran triant fins que passin per tots els racons que hi ha a l’espai de joc simbòlic.
Racons de treball: l’aula es distribueix en petits grups de treballs on cada grup farà una activitat (matemàtiques, llengua, grafisme i plàstica). Tots els alumnes acaben passant per tots els racons.
Tallers internivells: a partir de l’octubre, els divendres a la tarda es faran tallers. Els grups d’aquests tallers estan formats per alumnes dels tres cursos, d’aquesta manera es comparteix una activitat amb nens d’altres aules. Els alumnes de P·3 s’incorporaran als tallers a partir del gener.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CICLE INICIAL CICLE MITJÀ CICLE SUPERIOR
MATEMÀTIQUES Una sessió setmanal amb mig grup per treballar la resolució de problemes.

Treball sistemàtic de càlcul mental.

RACONS Es fa una sessió setmanal de racons a l’aula.
LLENGÜES Una sessió setmanal amb mig grup per treballar l’expressió escrita.
Lectura diària a totes les aules (en grup, individualment, lectura del mestre en veu alta, fòrums sobre llibres…)
1r i 2n: L’anglès es treballa dins l’àrea de medi “natural and social science” Una sessió setmanal amb mig grup per treballar l’expressió oral en anglès.
Plàstica en anglès de 3r a 6è.
Lectura a casa de la col·lecció de llibres que ofereix l’escola. 4t: inici del programa “d’Ortografia sense esforç” Consolidació i seguiment del programa “Ortografia sense esforç”
GLIFING de 3r a 6è.
CONEIXEMENT DEL MEDI Treball de l’hort i diferents temàtiques relacionades amb l’escola verda i el programa 50×50 iniciat per l’ajuntament de Sant Vicenç en col·laboració amb els diferents centres educatius.

Seguint les directrius del departament sobre l’aplicació de la Llei LOMCE, el coneixement del medi natural i social es treballarà conjuntament, però a 1r, 3r i 5è s’avaluarà per separat. Això vol dir que en aquest cursos els informes tindran nota de medi natural i nota de medi social.

1r i 2n: aquesta àrea es treballarà en llengua anglesa (5 sessions setmanals). 3r: EXPERI-MENTACIÓ/ HORT en anglès. 4t: Experimentació en anglès.
AVALUEM Tots els cursos de primària treballarem un quadernet enfocat a millorar les competències bàsiques de l’alumnat.
PROJECTES INTERDISCIPLI-NARIS 2n: L’aigua 4t: Un viatge per les cultures. 6è: El cinema
Realitzaran un taller dins el projecte. Treballaran tot el projecte dins una plataforma virtual, amb els dispositius que disposa el centre (ipads i miniportàtils).
RELIGIÓ/ALTERNATIVA o EDUCACIÓ EN VALORS SOCIALS I CÍVICS Segons les directrius del departament d’Ensenyament, els alumnes podran triar entre:

·        L’àrea d’Educació en valors socials i cívics, que serà avaluable.

·        L’àrea de Religió serà avaluable.

TUTORIA Cada aula té una sessió destinada a tutoria grupal on es segueix el Pla d’Acció Tutorial del centre.
De 3r a 6è: els tutors disposen d’una sessió per fer tutories individuals amb els alumnes de la seva aula.