1r concurs de dracs de Sant Jordi

Ja tenim aquí els guanyadors del primer concurs de dracs de l’escola. Són en Mic i en Sully. El més original i el més divertit! Tots dos han sortit de la factoria de dracs de la classe de 4t A, uns autèntics especialistes. Enhorabona!

 

Novetats en els informes trimestrals

Benvolgudes famílies,

Ens adrecem a vosaltres per comunicar-vos que aquest trimestre les notes dels vostres fills i filles s’enviaran a través de l’aplicació Tokapp. Després d’un període de proves inicials considerem necessari poder aprofitar tot el rendiment que aquesta aplicació ens ofereix. Pensem que és una molt bona eina que ens facilita la comunicació i, alhora, contribueix amb la protecció del medi ambient ja que ens suposa un estalvi important en la despesa de paper.

Aprofitem també per fer-vos saber que, des de fa uns dies, aquesta plataforma disposa de la possibilitat de comunicació directa amb els tutors/es de l’alumnat. Així doncs, per tal de justificar les faltes d’assistència, demanar entrevistes o per a qualsevol dubte que us pugui sorgir podeu fer ús d’aquest canal de comunicació.

Descàrrega i primer ús de TOKAPP

A més, Serunion ens ha fet saber que l’informe trimestral del menjador tampoc el donaran en paper, com van fer el trimestre passat, sinó que es rebrà a través de l’app ColeChef, que està disponible per a telèfons Android i Apple.

Us agraïm la vostra col·laboració.

Salutacions.

Equip Directiu

Preinscripció curs 2021 – 2022

OFERTA DE PLACES 2020 – 2021

Període: del 15 al 24 de març de 2021

Sol·licitud: https://preinscripcio.gencat.cat/

Novetats:

 • A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
 • No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.

Hi ha dos tipus de sol·licitud:

 • Electrònica: cal identificació digital (certificat digital, DNI electrònic, Cl@ve, idCat)
 • Suport informàtic: sense identificació digital

Quins són els documents necessaris?

 • Llibre de família.
 • DNI/NIE, passaport o document Unió Europea. El DNI només serà necessari en cas de sol·licituds amb suport informàtic o en cas que l’aplicació no l’hagi pogut validar.
 • Indicar tutor/a de contacte amb la seva adreça de correu electrònic.
 • Núm. d’Identificació d’alumne (alumnes matriculats a Catalunya en anys anteriors). En cas de P3 o alumne nou a Catalunya s’ha de deixar en blanc.

Adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc.), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.

Quins són els documents necessaris per acreditar els criteris de prioritat?

 • Per justificar la proximitat del domicili habitual a l’escola.
 • En enviar la sol·licitud és automàtica la consulta al padró. Aquesta consulta serveix per confirmar l’adreça del domicili familiar.
 • Si encara no hi consten al padró, certificat o volant de convivència de l’alumne amb els tutors.
 • Per acreditar la proximitat del lloc de treball del pare, la mare o el tutor legal a l’escola.
 • Persones assalariades: el contracte laboral o un certificat emès per l’empresa.
 • Treballadora o treballador autònom: model de l’Agència tributària 036 o 037, on es deixa constància del domicili en què es porta a terme l’activitat.
 • Per justificar la renda garantida de ciutadania.
 • La certificació o la resolució emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.
 • Per acreditar que un membre de la unitat familiar té una discapacitat.
 • En enviar la sol·licitud és automàtica.
 • Discapacitat reconeguda per altres comunitats autònomes, hi ha 3 possibilitats:
  • 1. Certificat o la targeta acreditativa de discapacitat que emet el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o els organismes competents en altres comunitats autònomes.
  • 2. Document que acrediti ser beneficiari o beneficiària d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa
  • 3. El certificat de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
 • Per acreditar que l’alumne forma part d’una família nombrosa o monoparental.
 • Aquesta informació es validarà mitjançant consultes interadministratives quan es faci la sol·licitud de preinscripció.
 • Només quan no sigui possible validar-ho perquè es tracti de títols emesos per altres comunitats autònomes, caldrà presentar el carnet de família nombrosa o el de família monoparental.

Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?

No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.

Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?

Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció, en horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés.

HORARI D’OFICINA
Dies 15, 16, 17, 22, 23 i 24 de març.
Matí: de 9h a 13h
Tarda: de 15h a 16h

 

Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?

Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web.

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:

 • La persona sol·licitant SEMPRE és l’alumne/a, malgrat s’identifiquin amb un certificat digital d’algun dels progenitors o tutores.
 • Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
 • El codi de centre del nostre centre és 17008237, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
 • Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal.
 • Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

Benvolgudes famílies,

Un altre cop, i davant la situació de pandèmia que estem vivint ens agradaria recordar-vos que cal ser molt prudents i seguir estrictament les normes que s’estableixen des del Departament de Salut.

A l’escola hem pogut comprovar que, a les sortides dels alumnes, hi sol haver acumulació de persones a les portes. Agrairíem que respecteu les distàncies i feu sempre ús de la mascareta.

Volem aprofitar per demanar-vos , si us plau, que si us trobeu en la situació d’un familiar o contacte proper positiu o sospitós (perquè presenta símptomes) no porteu el vostre fill/a a l’escola fins que no s’hagi assegurat que és negatiu. Hem de minimitzar els riscos per tal d’aconseguir mantenir l’escola oberta, ja que aquesta és la principal voluntat de tot el claustre.

En el cas dels grups confinats, la direcció de l’escola ha decidit que les famílies que ho creguin convenient poden deixar la resta de germans a casa per precaució. En aquests casos, hi hauria un contacte directe amb el tutor per mitjà del correu electrònic.

Per altra banda, us volem informar que en el cas de confinament de grups qui pren totes les decisions i gestiona la realització de les proves PCR és el Departament de Salut. Des de l’escola ens limitem a seguir les indicacions que ens arriben des de l’esmentat Departament.

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració.

Salutacions.

Equip Directiu

TokApp

Benvolgudes famílies:

A partir d’ara ens comunicarem amb vosaltres mitjançant l’App TokApp. Només heu de descarregar-la gratuïtament al vostre mòbil o tauleta des de l’App Store o la Play Store. Ja ho ha fet molta gent, però encara falten famílies que potser no tenen la informació. Si us plau feu córrer la veu!

Benvolgudes famílies,

Davant la situació de pandèmia que estem vivint ens agradaria recordar-vos que cal ser molt prudents i seguir estrictament les normes que s’estableixen des del Departament de Salut.

A l’escola hem pogut comprovar que, a les sortides dels alumnes, hi sol haver acumulació de persones a les portes. Agrairíem que respecteu les distàncies i feu sempre ús de la mascareta.

Volem aprofitar per demanar-vos , si us plau, que si us trobeu en la situació d’un familiar o contacte proper positiu o sospitós (perquè presenta símptomes) no porteu el vostre fill/a a l’escola fins que no s’hagi assegurat que és negatiu. Hem de minimitzar els riscos per tal d’aconseguir mantenir l’escola oberta, ja que aquesta és la principal voluntat de tot el claustre.

En el cas dels grups confinats, la direcció de l’escola ha decidit que les famílies que ho creguin convenient poden deixar la resta de germans a casa per precaució. En aquests casos, hi hauria un contacte directe amb el tutor per mitjà del correu electrònic.

Per altra banda, us volem informar que en el cas de confinament de grups qui pren totes les decisions i gestiona la realització de les proves PCR és el Departament de Salut. Des de l’escola ens limitem a seguir les indicacions que ens arriben des de l’esmentat Departament.

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració.

Salutacions.

Equip Directiu

La castanyada de 3r

Divendres passat vàrem celebrar la Castanyada a l’escola. A causa de la situació, va ser un dia diferent però també ens ho vàrem passar molt bé!
Al matí, a l’aula, vàrem cantar i ballar la cançó que havíem estat preparant durant les últimes setmanes, vàrem fer… Llegeix més»

La castanyada de primer

 
Aquest any també hem celebrat la castanyada, tot i que no ha sigut com els altres anys ens ho hem passat molt bé.
Durant el matí, les nenes i nens de primer, hem pintat dibuixos relacionats amb la castanyada, hem jugat, hem ballat la dansa (a… Llegeix més»