Grau Superior en Màrqueting i publicitat (perfil enològic)

OBJECTIU

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Màrqueting i publicitat (perfil enològic) té com a objectiu la capacitació de l’alumnat per treballar en empreses del sector vitivinícola. Els formem perquè puguin dur a terme la definició i realització del seguiment de les polítiques de màrqueting i en promocionar i fer publicitat dels productes i/o serveis de les empreses del sector vitivinícola en els mitjans i suports de comunicació adequats.

  Tríptic del cicle

DURADA

2.000 hores al llarg de dos cursos

PROGRAMA

 • Atenció al client, consumidor i usuari
 • Disseny i elaboració de material de comunicació
 • Gestió econòmica i financera de l’empresa
 • Investigació comercial
 • Treball de camp en la investigació comercial
 • Llançament de productes i serveis
 • Màrqueting digital
 • Mitjans i suports de comunicació
 • Polítiques de màrqueting
 • Relacions públiques i organització d’esdeveniments de màrqueting
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral
 • Projecte de màrqueting i publicitat
 • Formació en centres de treball
 • Tast i cultura vitivinícola*
 • Viticultura i Enologia*
 • Comercialització i logística en la indústria alimentària*
 • Enoturisme*

*Mòduls propis del perfil professional enològic

REQUISITS D’ACCÉS

Títol de batxillerat
Haver superat COU
Títol de qualsevol altre cicle formatiu de
grau superior
Títol de FP2
Superar la prova d’accés als cicles
formatius de grau superior
Superar la prova d’accés a la universitat
per a majors de 25 anys
Disposar de titulació universitària

Currículum