Grau Superior en Vitivinicultura

OBJECTIU

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Vitivinicultura té com a objectiu la capacitació de l’alumnat per treballar en l’explotació vitivinícola. Els formem per que puguin planificar i realitzar les operacions d’elaboració, estabilització i envasament de vins i derivats, i també per programar i controlar la producció vitícola.

  Tríptic del cicle

DURADA

2.000 hores al llarg de dos cursos

PROGRAMA

 • Viticultura
 • Vinificacions
 • Estabilització, criança i envasat
 • Anàlisi enològic
 • Indústries derivades
 • Tast i cultura vitivinícola
 • Comercialització i logística en la indústria alimentària
 • Legislació vitivinícola i seguretat alimentària
 • Gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària
 • Processos bioquímics
 • Projecte en la indústria vitivinícola
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

REQUISITS D’ACCÉS

Títol de batxillerat
Haver superat COU
Títol de qualsevol altre cicle formatiu de grau superior
Títol de FP2
Superar la prova d’accés als cicles formatius de grau superior
Superar la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Disposar de titulació universitària

Decret del currículum