Política de qualitat

La política de qualitat de EA de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech s’orienta cap a la formació professional dels sectors vitivinícola i oleic per tal de satisfer les expectatives i necessitats dels nostres alumnes i facilitar la seva continuïtat en el món educatiu i/o la seva inserció en el món laboral. Per a que tot el context de l’organització s’impliqui en l’abast de la política de qualitat caldrà garantir:

  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i com a centre de formació professional
  • Implicar al conjunt de l’equip humà de l’escola per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tots els grups d’interès.
  • Millorar, de forma contínua, les activitats i serveis que ofereix el centre.
  • El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tots els grups d’interès. L’equip directiu vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de centre, així com pel compliment de la normativa vigent. (descrit al Projecte Educatiu de Centre).