NOFC Bloc II

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) formen part del Projecte Educatiu de l’escola (PEC).

El bloc II d’aquest document està actualment en fase de revisió i actualització. Concreta l’organització i gestió interna de centre.

 

NOFC Bloc II