Valors, Misió, Visió

Des del curs 1976 – 1977 l’escola Marià Cubí i Soler ha contribuït a l’educació d’infants del nostre poble, adaptant-se a diferents necessitats socials i en diferents marcs educatius, però sempre amb el propòsit de formar ciutadans competents, lliures, crítics, autònoms, solidaris i responsables.

Valors

L’escola Marià Cubí i Soler vol ser una escola pública, catalana, acollidora, plural, inclusiva i arrelada al seu entorn social, cultural i natural, que promogui el respecte entre les persones, el civisme, la solidaritat, l’esforç, l’autonomia personal, la creativitat, la reflexió crítica, la curiositat, l’afany de saber i l’estimació a l’entorn.

Missió

L’escola Marià Cubí i Soler assumeix com a missió el contribuir a l’educació integral de tots i cadascun dels seus alumnes, promovent el seu creixement intel·lectual, afectiu, social, corporal i ètic-moral. Atenent la diversitat, es pretén promoure l’èxit educatiu i personal de tots els alumnes i col·laborar a la construcció d’estils de vida més lliures, justos i saludables.

Visió

Volem ser reconeguts com una escola acollidora, amb excel·lents professionals, amb mitjans adequats, ben organitzada, seriosa, compromesa amb la millora contínua, que ofereixi un servei acurat en un ambient serè i empàtic de comunitat escolar.