NOFC Bloc I

Les Normes d’Organització i Funcionament de Centre (NOFC) formen part del Projecte Educatiu de l’escola (PEC).

El bloc I d’aquest document està actualitzat i en fase d’aprovació. Concreta aspectes de funcionament general de centre.

 

NOFC Bloc I