MUNTATGES FOTOGRÀFICS

 

INFORMACIÓ IMPORTANT

Benvolguts pares, mares i alumnes:

Totes les imatges i vídeos que teniu a les subcarpetes de “Muntatges fotogràfics” i tots els seus continguts, són propietat del l’ESCOLA MARIÀ CUBÍ I SOLER de Malgrat de Mar, que n’ha obtingut l’autorització corresponent.

Qualsevol difusió sense el consentiment explícit de les persones interessades pot vulnerar el dret d’imatge d’aquestes i ser objecte de les accions civils i/o penals corresponents, el qual està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la  Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

L’escola Marià Cubí i Soler, no es fa responsable de la difusió inapropiada d’aquestes imatges.Gràcies per la vostra col·laboració.

 

Escola Marià Cubí i Soler.