Descripció del CI

El Cicle Inicial inclou els cursos de primer i segon de primària.  En aquesta etapa els infants experimenten un notable desenvolupament psicomotor, cognitiu, personal, social i moral, i també un important avenç en l’adquisició del llenguatge.

Algunes de les activitats més característiques que es realitzen en el cicle són:

  • Els grups flexibles de lectura i el taller de dramatització.
  • L’ apadrinament lector amb els alumnes de sisè.  Aquesta activitat pretén fomentar l’hàbit i l’aprenentatge de la lectura i millorar el procés lector donant responsabilitat ambdues parts,  establint un compromís de col·laboració i d’ajuda, tot creant uns bons lligams afectius.
  • Tallers de plàstica en anglès amb la col·laboració de famílies que tenen domini de la llengua anglesa.
  • Iniciem la jornada escolar amb el Brain Gym. Consisteix en un conjunt d’exercicis senzills basats en la relació entre el moviment del cos i les funcions cerebrals implicades en l’aprenentatge.
  • Treball per projectes. Cada trimestre a partir d’un centres d’interès es realitza un projecte. Es parteix dels coneixements inicials dels infants, els compartim, i entre tots construïm nous coneixements.