Espai migdia

L’espai de migdia està organitzat, aprovat i valorat pel consell escolar de l’escola.

Està repartit en franges horàries:  una per dinar, una de pati i una tercera de tallers.

Cada grup classe, té un monitor tutor que es relaciona diàriament amb el/la mestre/a de l’aula per fer un traspàs d’informació del dia.

Cada curs fa dos tallers setmanals en grup reduït

Horari tallers de migdia

PROGRAMACIÓ TALLERS MIGDIA

Hi ha un coordinador de monitors que es reuneix mensualment amb tot l’equip per debatre aspectes pedagògics i funcionals de l’espai de migdia.

Ells, són els encarregats de proposar els objectius a treballar al menjador i del seu assoliment.

Els tallers s’avaluen trimestralment a Primària i semestralment a P4 i P5 a través d’un informe a les famílies.DSC02133

L’alumnat de P3 disposen d’una agenda de menjador que la monitora omple diàriament per mantenir les famílies ben informades.

MENÚS DEL TRIMESTRE

Què és l’espai migdia? Preguntes freqüents. Monitors

 

Podeu veure les fotos de l’espai de migdia!!!

Malbaratament alimentari: de la consciència a l’acció.