Consell escolar

“El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Corresponen al consell escolar les funcions establertes a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació”

Està format pels següents membres:

REPRESENTANTS DE FAMÍLIES: Goretti BocosSergi Grau, Borja Sans, Miriam Suso i Verónica Mira

REPRESENTANT DE L’A.F.A.: Neus Carruesco

REPRESENTANTS DE MESTRES: Magda Esteban, Tomás Fernández, Amèlia Lancho, Mariona Marieges, Elena Perelló i David Sort.

REPRESENTANT DEL DISTRICTE:  Jordi Recasens.

REPRESENTANT DEL P.A.S.: Lourdes Francàs.

PRESIDENTA: Roser Bassedas.

CAP D’ESTUDIS: Cristina Bertran.

SECRETARI: Josep Lluís Favà.