L’ESCOLA

TRETS D’IDENTITAT

L’escola Dolors Monserdà-Santapau és una escola pública d’educació infantil i primària (de 3 a 12 anys) i com a tal laica i catalana.

Consta de :
7 aules de parvulari: 3 aules de  P3 , 2 de P4 i 2 de P5.
12 aules de primària de 1r fins a 6è (dues línies).

L’horari lectiu d’aquest curs és de 9 del matí a 2/4 d’una del migdia i de 3 a 2/4 de 5 de la tarda.

El nostre Projecte Educatiu defineix l’escola com una entitat que es posiciona en relació amb els valors democràtics, respectuosa amb el medi ambient, oberta al coneixement i on els i les nostres alumnes se senten acollits i estimats.
Les activitats es realitzen en un marc de tolerància i respecte, i no són mai discriminatòries ni per raó de sexe, ni en funció de l’entorn social i cultural de l’alumnat.

L’escola educa:
En el respecte, la solidaritat, la responsabilitat, l’autonomia, la tolerància, la diferència, la sociabilitat, la cooperació, l’empatia, les emocions, i en molts d’altres valors.
En el saber i el saber fer, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i la diversitat cultural de l’alumnat, de les famílies i del professorat.
Amb la finalitat d’ aconseguir:
La formació integral de l’alumnat.
L’adquisició de les competències bàsiques de les etapes d’educació infantil i primària.
Els hàbits intel·lectuals i de treball.
Ciutadans compromesos, reflexius, crítics i responsables en el present i el futur.