Coberts de fusta; estufa d’inèrcia tèrmica; el sòl com a reservori d’aigua

Properament l’escola inicia aquests 3 nous cursos: