Què oferim?

Nivells impartits

El nostre Col·legi té concedit el Concert General per l’Educació Infantil 3 anys, 4 anys i 5 anys, per l’Educació Primària i l’Educació Secundària Obligatòria.

Educació Infantil:

Parvulari 3 anys
Parvulari 4 anys
Parvulari 5 anys

Educació Primària:

Cicle Inicial: 1r i 2n curs
Cicle Mitjà: 1r i 2n curs
Cicle Superior: 1r i 2n curs

Educació Secundària Obligatòria:

1r curs
2n curs
3r curs
4t curs

Horaris

Educació Infantil i Primària
Dilluns a divendres
MATÍ: entrada a les 9h i sortida a les 13h.

TARDA: entrada a les 15h i sortida a les 17h.

Educació Secundària Obligatòria
Dilluns a dijous
MATÍ: entrada a les 8h i sortida a les 13:30h.
TARDA: entrada a les 15h i sortida a les 17h.

Divendres
MATÍ: entrada les 9h i sortida a les 13:30h. A la tarda no hi ha classe.

Horaris visites tutors i professors
Cal concertar la visita mitjançant l’agenda escolar entre la família i el tutor/a o professor/a corresponent.

Horari direcció
Hores concertades a través de la secretaria del centre.