Acollida

El col·legi ofereix un servei de permanència per a tots els/les alumnes de 8:30 a 9:00 hores del matí.

Els pares que necessiten fer ús de la permanència de 8 a 8:30 ho han de  comunicar a  secretaria.