Menjador escolar

El col·legi disposa de menjador amb cuina pròpia.
El servei el formen la cuinera que és una religiosa i un equip de set professors que són els responsables de fomentar els hàbits d’alimentació i higiene saludables, així com vetllar pel bon comportament de l’alumnat durant l’estona que funciona el servei.

Es lliuren fulls mensuals del menú, revisats pel servei de Salut de l’Ajuntament de Vilanova.

Menú del mes de setembre Menú del mes de febrer
Menú del mes d’octubre Menú del mes de març
Menú del mes de novembre Menú del mes d’abril
Menú del mes de desembre Menú del mes de maig
Menú del mes de gener Menú del mes de juny

*Els alumnes que necessiten fer dieta o règim especial ho comuniquen amb una nota escrita dels pares o bé telefonant al centre. 

Es pretén que el servei de menjador esdevingui una activitat formativa més del centre i també de qualitat.